Narayan Nirasi

मान्छे

-नारायण निरासी

मान्छेको मन पढ्न, चिन्न नसकी मान्छे यहाँ फस्दछ
आफ्नो यो बुइँमा चढाइ भुइँमा मान्छे स्वयं फाल्दछ
हेर्दा बाहिर जे छ भित्र पनि त्यो उस्तै कहाँ हुन्छ र

Segments

तुसारोमा फुलेका फूलहरू/नारायण निरासी

सर्जक: नारायण निरासी
विधा: गजलसंग्रह
प्रकाशक: अनाममण्डली
प्रकाशन मिति: २०६४ मोतीजयन्ती
मुल्य: रू ५०/-

Segments