सत्य

- प्रवीण राई जुमेली

ढुङ्गाहरू हुनु मात्र एउटा सत्य हो यहाँ
कठोरता ढुङ्गाभित्र पसेको हुनु अर्को सत्य हो ।
सत्य हो बरका दानाहरू चराले खानु पनि ।
पुन: चराको बिस्टाबाट झरेर कुट्मेरोको टोड्काभित्र
पलाउने अर्को बर
त्यो हुनु पनि सत्य नै हो ।
सत्य नै हो भार्लाका गेडाहरू पोलेर केही छाक
अनिकाल टर्नुपनि ।
घामको प्रखरताले आधा सरो मरेका
मकैका बोटहरूले
पर्खेर बस्नु रातका केही शीतहरू
-त्यो झन् सत्य हो ।

(गान्तोक, सिक्किम)

Segments