तिमीलाई नदेख्दा यस्तो लाग्छ, प्रत्येक क्षण देखेझैँ/ सरुभक्त

तिमीलाई नदेख्दा यस्तो लाग्छ, प्रत्येक क्षण देखेझैँ
मनको अनन्त पानीभरि प्रेमपत्र सधैँ लेखेझैँ
झरीका बादलहरू कति आए अनि कति गए
हिमालझैँ ठडिई मनका विषादहरू सबै छेकेझैँ ।

Author
Segments