परेलीले कुराकानी गरेको रात सम्झन्छु

परेलीले कुराकानी गरेको रात सम्झन्छु
तिमीसँगै बसी प्याला भरेको रात सम्झन्छु

सुनौलो प्रेमको डाली तिमीले प्रेमले भर्दा
सबैले लोभले आँखा तरेको रात सम्झन्छु

फुलेको फूलका थुङ्गा दुवै यी ओठमा टाँसी
तिमीले मग्मगी वास्ना छरेको रात सम्झन्छु

बलेको अग्निझैँ हामी नशाले लठ्ठिँदा फेरि
उषाको शील झैँ आफै झरेको रात सम्झन्छु

जुनेली रातमा छाया सरेझैँ आज आँखामा
तिमी ओझेल बिस्तारै परेको रात सम्झन्छु

Segments