हेरौँ कसले कुनमा हिर्काउँछ

Author

हेरौँ कसले कुनमा हिर्काउँछ
सुनारले सुनमा हिर्काउँछ

दुध पाउन बाछाले पनि त
माउको त्यो थुनमा हिर्काउँछ

उज्यालोको शत्रु चोरले रातमा
रिसाएर जूनमा हिर्काउँछ

महसुरै मान्नुपर्छ त्यसलाई 'नि
जसले तातो खूनमा हिर्काउँछ

चर्काएर नारा चित्त नबुझ्नेले
देशको कानुनमा हिर्काउँछ ।

Segments