पुग्दा सोचको खानीसम्म

Author

पुग्दा सोचको खानीसम्म
माछाको बल पानीसम्म

कहिले आउँछ मेलम्ची
तृषित राजधानीसम्म

जन्मबाट छुटेको जीवन
पुग्दो रै'छ खरानीसम्म

खेरै गयो दु:ख र पसिना
उठे हुन्थ्यो लगानीसम्म

साँझमा सूर्यले डुब्दै भन्यो
आइपुग्छु बिहानीसम्म

Segments