तारा झरेछ आकास बिचरा !

तारा झरेछ आकास बिचरा !
रङ्ग ढलेछ आभास बिचरा !

मनबाट ऊ वन पुग्नुपर्दा
सर्नु सरेछ निवास बिचरा !

घरबार उडायो, किनारै पुर्यायो
चल्नु चलेछ बतास बिचरा !

बोले चल्दैन र चले बोल्दैन
ज्युँदै मरेछ त्यो लास बिचरा !

Segments