मलाई चरी बात लायौ तिमीले

Author

मलाई चरी बात लायौ तिमीले
हजारौँ धरी बात लायौ तिमीले

भनेकै थिएँ जिन्दगीका कहानी
नजाने सरी बात लायौ तिमीले

यता भेटमा चैँ बनायौ र आफ्नै
उता के गरी बात लायौ तिमीले

नलाऊ भनेँ दोश यी हात जोडी
झनै मन्-परी बात लायौ तिमीले

बगे आँशु मेरा नयन्मा नदी झैँ
नदी त्यै तरी बात लायौ तिमीले

Segments