मलाई प्रेमको प्याला पिलाएथ्यौ कुनै बेला

Author

मलाई प्रेमको प्याला पिलाएथ्यौ कुनै बेला
तिमी मेरो अँगालोमा बिलाएथ्यौ कुनै बेला

जुनेली रातमा मेरो तिमीले काखमा ढल्दै
सँगै बाँच्ने भनी आशा दिलाएथ्यौ कुनै बेला

चियो गर्ने कुरा काट्ने कयौँ मान्छेहरूका ती
खुलेका ओठका पर्दा सिलाएथ्यौ कुनै बेला

झुकायौ आज आँखा ती मलाई हेर्न खोजेनौ
तिमीले प्यारले आँखा मिलाएथ्यौ कुनै बेला

Segments