जून झैं छाउने गर्दछौं रातमा

Author

जून झैं छाउने गर्दछौं रातमा
स्वप्नमै प्यास यो भर्दछौ रातमा

हौ तिमी पारिजातै बनी आउने
फुल्दछौ रातमा र्झदछौ रातमा

बीचबाडी मलाई तिमी छाड्दछौ
निष्ठुरी एकलै तर्दछौ रातमा

छोड मेरो पिछा स्वप्नकी ए परी
र्व्यर्थ नै नीद यो हर्दछौ रातमा ।

Segments