जाऊँ जाऊँ डुल्न जाऊँ प्रकृति प्रीत वन

जाऊँ जाऊँ डुल्न जाऊँ प्रकृति प्रीत वन ॥

आऊ आऊ भन्छ वायु जाऊँ भन्छ मन ।
मधुर तरुको वीणा बाजा गाउने पवन ॥

फूल फुल्ने तालपारि नाचनेछ मन ।
घाँस सुन्ने सर्सराई हाँसने गगन ॥

मानी संचो जादू लागी लेटने हरीण ।
मन उडाई बोलि चिडिया सुर मिलाउँछन् ॥

ढुंगा तरंग बजाई खोला गुन्गुनाउछन् ।
तीरमाथि लठ्ठ भ्रमरा भुन्भुनाउँछन् ॥

Segments