परिक्रमा

Author

पूर्व उदाउँछ
पश्चिम अस्ताउँछ
झोक्रेको साँझपछि
रात निदाउँछ ।

अनि ताक पारी बसेका सम्झनाहरू
मुटु कोट्याउँछन्
ओल्टाउँछन्
पल्टाउँछन्
रात छर्लङ्ग पार्छन् ।
अनि पछि फेरि...
पूर्व उदाउँछ
पश्चिम अस्ताउँछ ।

Segments