मलाई था'छ अँध्यारो कोठामा

मलाई था'छ अँध्यारो कोठामा
केही त भा'छ अँध्यारो कोठामा

अघि यौटा झोला भरेर निस्कियो
अैले अर्को गा'छ अँध्यारो कोठामा

बाहिर ठूला कुरा गर्नेहरूको
बोली हरा'छ अँध्यारो कोठामा

मुसा छिर्ने र हात्ती निस्कने
परम्परा छ अँध्यारो कोठामा

Segments