Nadi Kinarma / Bhimdarshan Roka

नदी किनारमा / भीमदर्शन रोका

बितोस् सन्ध्या मेरो एक नदीको किनारमा
होला घाम पश्चिमी बादलको पुछारमा

डुबेको होला वन र पाखा झिंगुरको झङ्कारमा् 
डुबेको हुँला म पनि एक गहिरो विचारमा
बितोस् सन्ध्या........

पन्छीहरु सबै जालान् आफ्नो आफ्नो वासमा
एक्लै हुँला तर म त्यहाँ टाढाको आशमा
बितोस् सन्ध्या.........

चिसो बतास आई फकाउला मलाई
तब उदय होला तारा मेरो पूर्वको दुवारमा 
बितोस् सन्ध्या......

बादलको झ्यालमा जून झुल्की आउनेछ
ताराहरुले गीत एक नयाँ गाउनेछन्
आएर मेरो भविष्यको संसारमा
बितोस् सन्ध्या.........

गुन्गुनाउनेछु म पनि हुँदैन हार मलाई
यद्यपि बित्दछ यो जीवन मेरो हारैहारमा
बितोस् सन्ध्या..........
World Classics