मागेको दिए बाले अब मेरो पालो

Author

मागेको दिए बाले अब मेरो पालो
सानो छँदा उचाले अब मेरो पालो

यत्ति गिरायो मलाई ठाउँठाउँमा
रुपियाँ र पैसाले अब मेरो पालो

कहाली लाग्दो रात हराइसकेछ
संकेत दियो चराले अब मेरो पालो

कोही भोको भएको हेर्नै सक्दैन
यी दुई आँखाले अब मेरो पालो

कमाउनु पर्ने हो मानिस कमाएँ
ईश्वरको कृपाले अब मेरो पालो

Segments