तेजसँग गाडी आउँदा सोचेर बस्नुहुँदैन

Author

तेजसँग गाडी आउँदा सोचेर बस्नुहुँदैन
भागिहाल्नु बाढी आउँदा सोचेर बस्नुहुँदैन ।

घरको फोहोर हावाले बढारेन त के भयो,
घरमै कवाडी आउँदा सोचेर बस्नुहुँदैन ।

जसलाई माया गर्छौ जसलाई मन पराउँछौ,
ऊ आफैँ अगाडि आउँदा सोचेर बस्नुहुँदैन ।

आफ्नै मित्र छुरा लिएर बसेको हुन सक्छ,
अलि बाक्लो झाडी आउँदा सोचेर बस्नुहुँदैन ।

कि गजल हुनुपर्छ कि मदिरा हुनुपर्छ,
'बाबु'जस्तो गफाडी आउँदा साचेर बस्नुहुँदैन ।

Segments