नप्यूँनु हानी छ अरूलाई सुझाव

Author

नप्यूँनु हानी छ अरूलाई सुझाव
मेरो त बानी छ अरूलाई सुझाव

जति छन् प्यूँनेहरू ती सबसँग
मेरो चिनाजानी छ अरूलाई सुझाव

दिल टुटेर पिएको हुँदै होइन
भिन्दै कहानी छ अरूलाई सुझाव

प्यूँन सधैँ कहाँ रुपियाँले पुग्थ्यो र !
पिलाउने दानी छ अरूलाई सुझाव

भट्टी छ मदिरा छ र त 'बाबु' छ
यो जिन्दगानी छ अरूलाई सुझाव

Segments