तिमीमै भुतुक्कै भयो जीत कार्की

Author

तिमीमै भुतुक्कै भयो जीत कार्की
सबैले भने- लौ गयो जीत कार्की

मिलेकै छ पानी र आगो दुरुस्तै
भिजेको परेला र यो जीत कार्की

डढेलो लगाई अझै भन्छ कोही
जल्यो है कठै ; आज यो जीत कार्की

हराएर न्रि्रा सबै भोक-प्यास
तिमीमात्र सम्झिन्छ यो जीत कार्की

भरी आ?सुका यी गनी बस्छ प्याला
बिताई हरेक् साँझ यो जीत कार्की

Segments