ठानी बगान प्यारो आयौ भने बधाई / सुरेश सुवेदी

Author

ठानी बगान प्यारो आयौ भने बधाई
सम्झेर फूल माया लायौ भने बधाई

आफैँ खटेर प्यारो खोजेर जिन्दगीको
बाँकी भविष्य हाम्रो ल्यायौ भने बधाई

बैसालु जिन्दगीका जुद्धा नशालु आँखा
टोकेर ओठ ती सर्मायौ भने बधाई

छोडे नि साथ प्यारो फर्केर भेट गर्ने
बाचा गरेर चैँ पर्खायौ भने बधाई

Segments