मेरो यो गीतमा जून मुर्छना छ

मेरो यो गीतमा जून मुर्छना छ
त्यो तिमी होइनौ को भन्न सक्छ ।

एउटै छ धरती, आकाश एउटै
एउटै छ उच्छवास, चाहना एउटै;
तरङ्ग धेरै बिक्षिप्त मनमा
आँखाले मात्र को गन्न सक्छ ।

तिमी हात म देऊ, म प्रीत दिन्छु
तिमी आँट देऊ, म जीत दिन्छु,
रहर-कुदेका पाइलाहरूलाई
बन्धनको सागर को खन्न सक्छ ।


Segments