मेरो गीत मेरै प्रतिविम्व होइन / गोपाल योञ्जन

Author

मेरो गीत मेरै प्रतिविम्व होइन
यो टुटी जाने होइन, जो फुटी जाने होइन
आकाश जस्तो अमर गीत मेरा
म जस्तो दुई दिनको पाहुना होइन

केही गुनगुनाउँछु धेरै शान्ति पाउँछु
त्यही शान्ति बाँड्न यहाँ गीत सुनाउँछु
म ल्याउँछु सागरबाट अन्जुलीमा पानी
एक एक बुँदले सबको प्यास मेट्न खोज्छु
सबैलाई रिझाउने मेरो गीत होइन
तिमीले नसुन्दैमा गीत मर्ने होइन
आकाश जस्तो अमर गीत मेरा
म जस्तो दुई दिनको पाहुना होइन

गीत चोरी ल्याएँ सागरबाट
आकाशको निलो गहिराइबाट
सुनी हेर सबमा गीतको मुहान छ
यहाँ जिउँदोलाई श्वास फेर्ने जहीं-तहीं हावा छ
मेरो गीत भन्ने अधिकार छैन
गीतको पो म हुँ मेरो गीत होइन
आकाश जस्तो अमर गीत मेरा
म जस्तो दुई दिनको पाहुना होइनशब्द/संगीत/ गोपाल योञ्जन
स्वर: नारायण गोपाल

Segments