कविसँग / राजव

Author

क्रुरताको बारेमा धेरै कुरा
कविलाई थाहा छ
कविसँग
अरू सौन्दर्य छैन
यातना, पीडा, दुत्कार, त्रासका
भयानक रूपहरू कविले भोगेको छ
कविसँग
अरू सौन्दर्य छैन
कविले विरोध गरेको छ
प्रतिरोध गरेको छ
कविसँग
अरू सौन्दर्य छैन
कविले दमन देखेको छ
नजरबन्दमा उज्यालो कुरेको छ
कविसँग
अरू सौन्दर्य छैन ।

Segments