जिज्ञासा/ रवीन्द्र समीर

'मामु ! मामु !! ... क्लिनिकको डाक्टरले त मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो । छोरी भन्नुहुन्थ्यो, कानमा लाउने आलाले पेट, छाती जाँच्नहुन्थ्यो । जिब्रो, घाँटी पनि हेर्नुहुन्थ्यो ... यहाँको डाक्टरले मलाई किन नछामेको ? किन नबोलेको ?'

आमाले जवाफ दिइन्— 'नानु ! यो सरकारी अस्पताल हो ।'

[Abhibyakti]

Segments