राति राति भेट्नेहरू/ रमेश पौडेल

Author

राति राति भेट्नेहरू, मिल्छन् भन्ने ला'थ्यो
मिले पछि हाम्रा सपना, निल्छन् भन्ने ला'थ्यो
अहिले त्यसै गरे त, के छक्क पर्नु ?
दुखी राख्ने घाउमा नै, चिल्छन् भन्ने ला'थ्यो !

Segments