पल्टन / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा

ढरर ढम्म ढरर ढम्म

ढ्वाङ् ठोक सारा !

आज जानुपर्छ नानी

देशनिंति प्यारा !

 

लेऊ हात हात लाठी

लाम लाग सारा ।

मार्न जाऊ देश शत्रु

पोख्न रगत धारा ।।

 

पात पीं पीं लौ बजाऊ

छरन अबीर लावा ।

वान् टु वान टु कदम चाल

गर्न हिंड्न धाबा ।।

 

आज जानुपर्छ हामी

देश-निंति सारा ।

ढरर ढम्म ढरर ढम्म

ढ्वाङ ठोक सारा ।।

 

तालिमी छ आजलाई

छन् लडाइँ हाम्रा ।

बन्नुपर्छ है सिपाही

हृदय स्थिर र चाम्रा ।।

 

मर्नुमै छ स्वर्ग हेर !

जिउनु कीर्ति खाली

झनन झन्न झनन झन्न

बाज काँस थाली ।।

 

मुटु र ज्यान आज हाली

हुकुम एक पाली ।

ढरर ढम्म ढरर ढम्म

हिंड्न कदम चाली ।।

 

छोड्नुपर्छ घर र बार

देश-निंति सारा ।

यो हुरी पछाडि हामी

बन्नुपर्छ तारा ।।

 

प्रभु छ माथि हृदय साथी

मर्छ को र प्यारा !

देश-निंति मर्नु जिउनु

गुम्नु मेट्नु प्यारा ।

 

पीठ नदिनू बढ्नू बढ्नू

चढ्नू कठिन किल्ला ।

यो धूवाँ र आँधिपछि

कीर्ति मधुर खुल्ला ।।

 

मान्यलाई मान कीर्ति

हेर अबीर लावा ।

जो डराई बन्छ श्याल

काँप्छ खाइ हावा ।।

 

छोड्नुपर्छ घर र बार

बिर्स सकल प्यारा ।

कस र छाती ताँति ताँति

हाँसी चलन सारा ।।

 

मट्टीको छ यो शरीर

उड्छ बन्छ हावा ।

देश-निंति चंकिनेछ

गर्छ जो त धावा ।।

 

वीरजाति ताँति ताँति

भाँति भाँति लाम ।

लड्न चाल कदम कदम

लाम यो नथाम ।।

 

नजर अघि छ आज हेर

वीर हृदय तारा ।

ढरर ढम्म ढरर ढम्म

बढन आज प्यारा ।।

 

आज तिर्न ऋण र गाँस्न

वीर हृदय माला ।

शस्त्र हात सफल जात

जल्नुपर्छ ज्वाला ।।

 

जाग काली ! जाग जाग

झलल झलल पारी ।

देश-निंति शस्त्र अस्त्र

छौ न शत्रु पारी ।।

 

पीं पीं पीं पीं पात पात

लाम चाल चाल ।

कालसरि आउनेछ

शत्रु पंक्ति छाल ।।

 

जिन्दगी छ यो लडाइँ

नेत्र झल्ल बल्ला ।

जीउ धुलो भएर जान्छ

खालि आत्मा फुल्ला ।।

 

आज हेर सब नेपाली

आगो लौ निकाल ।

मार शत्रु पार ध्वंस

चुली चढ्न थाल ।।

 

होश राख कदम कदम

नाम यो नफाल ।

वीर वीर धीर धीर

बनन सकल तारा ।।

 

आज देश-निंति जानु -

पर्छ दूर प्यारा ।

ढरर ढम्म ढरर ढम्म

ढ्वाङ् ठोक सारा !

Segments