आधा छ अङ्ग मेरो अर्धाङ्गिनी तिमी हौ

आधा छ अङ्ग मेरो अर्धाङ्गिनी तिमी हौ
सिन्दूर हुँ म तिम्रो सौभागिनी तिमी हौ

यो स्नेहको बिरुवा कैले पनि नसुकोस्
फूलबारीको म माली मधुमालिनी तिमी हौ

हाँसेर मोह गर्ने बोलेर दिल हर्ने
म कृष्ण हुँ कलीको तर ग्वालिनी तिमी हौ

हाम्रो अखण्ड प्रीतिको उपमा दिऊँ के
श्रीखण्डको म हाँगा हुँ, नागिनी तिमी हौ

यो प्रेमको कहानी सुन्नेहरू चर्किन्छन्
म राग हुँ उषाको औ रागिनी तिमी हौ

Segments