हात परेको छ खाम रातोरातो

Author

हात परेको छ खाम रातोरातो
पक्कै यसभित्र छ सलाम रातोरातो !

गुलाफ रातो छ गुराँस रातो
राखिदिउँ कि उनको नाम रातोरातो ?

बिहानी रातो छ साँझ रातो
आयो कि दे हो याम रातोरातो ?

के गर्यो कल्ले कि के भन्यो कल्ले
देखिएको छ चेहरा तमाम रातोरातो !

फर्माइस उनको हो पिउनै पर्छ
भरिदिउँ न त जाम रातोरातो !

कसको माया पोखियो ए 'बूँद' यसरी
आकासैभरि छ डाम रातोरातो !

Segments