मनु बमभोला जस्तो लाग्छ / मनु ब्राजाकी

Author

'मनु' बमभोला जस्तो लाग्छ
आज केही होला जस्तो लाग्छ

फूल आहा ! कत्ति राम्रा
काँढा आई छोला जस्तो लाग्छ

तुर्तुरे यो अश्रुधारा
निकै ठूलो खोला जस्तो लाग्छ

मृत्यु आज दुरुस्त नै
मनुष्यको चोला जस्तो लाग्छ

अनि पो त राम आज
रावणसामु रोला जस्तो लाग्छ ।

Segments