आफन्तले गरेको गाली त्यसै छ मीठो

आफन्तले गरेको गाली त्यसै छ मीठो
खुल्ने रिसाउँदा त्यो लाली त्यसै छ मीठो

बोकेर फूलकाँढा यौटै शरीरमाथि
साथै रमाउने त्यो डाली त्यसै छ मीठो

आँखा उही सबैको हेराइ मात्र भिन्न
ऊ हेर चाँदनीको काली त्यसै छ मीठो

दुख्ने त उत्तिकै हो जस्को दुखे नि' छाती
भन्दै रिसाइ दे'को ताली त्यसै छ मीठो

Segments