रात केवल एक प्रहर बाँकी छ / भीमदर्शन रोका

रात केवल एक प्रहर बाँकी छ
तीन प्रहरको अन्तिम असर बाँकी छ
पश्चिममा पुगेकी एक्ली चाँदनीलाई
केवल यौटा मेरै भर बाँकी छ

रात केवल एक प्रहर बाँकी छ

कैयौँले यहाँ रातको गीत थालेथे
आफ्ना-आफ्ना ताराहरू बालेथे
तर के रह्यो र अब यहाँ
तिमी छौ, म छु र हाम्रो रहर बाँकी छ

रात केवल एक प्रहर बाँकी छ

Segments