धर्तीकै दास हुन् मेरा बा

Author

धर्तीकै दास हुन् मेरा बा
सिंगो आकास हुन् मेरा बा

मरेको इतिहास लेखिन्छ
जिउँदो इतिहास हुन् मेरा बा

कसैले नसोचेको सज्जन
हुरी बतास हुन् मेरा बा

मलाई यस्तै यस्तै लाग्छ
केही त खास हुन् मेरा बा

कमलो छ मन उनको
र त कपास हुन् मेरा बा

Segments