Barshat / Bheem Darshan Roka

बर्सात / भीमदर्शन रोका

मेरो ऋतु बर्सात आयो
इन्द्रेनीमा रङ्ग सात आयो
किन नदगुरुँ पोल्टो थापी
दूर देशको सौगात आयो ।

मेरो ऋतु बर्सात आयो
इन्द्रेनीमा रङ्ग सात आयो ।

किन न जोड जोडले बोलूँ
उकुस–मुकुस यो हृदय खोलूँ
झरझर झरझरको स्वरले
सबैको स्वर सात डुबायो ।

मेरो ऋतु बर्सात आयो
इन्द्रेनीमा रङ्ग सात आयो ।

आकाशमा उडिरहेको कालो बादल
धरतीमा दगुरिरहेको छायाँ पागल
किन न छोऊँ म दुवै किनार आज
नदी उर्ली उर्ली एक साथ आयो ।

मेरो ऋतु बर्सात आयो
इन्द्रेनीमा रङ्ग सात आयो ।
Segments