यौटा युवक पिएर यही बाटो गएको छ

Author

यौटा युवक पिएर यही बाटो गएको छ
यही भट्टीमा जिएर यही बाटो गएको छ

सधैँसधैँ ऊ नगद तिरेर प्यूँने गर्थ्यो
आज उधारो लिएर यही बाटो गएको छ

म पनि यौटा गजलकार हुँ भन्दा भन्दै
शब्दमा पोखिएर यही बाटो गएको छ

मेरो हुलिया कसैलाई नबताउनु भनेर
'बाबु' नाम दिएर यही बाटो गएको छ

Segments