बाहिर हेर्दा टम्म भित्र खाली हुन्छन् मान्छेहरू

Author

बाहिर हेर्दा टम्म भित्र खाली हुन्छन् मान्छेहरू
जति सोझो भन्यो उति जाली हुन्छन् मान्छेहरू

नदी जस्तै बगी सागर पुग्ने कुरा गर्छन् तर
बग्दै नबगेर गन्धा नाली हुन्छन् मान्छेहरू

तानाशाहहरूले यो कैल्यै पनि बुझ्दैनन् रे !
आफ्नो जिन्दगीको आफैँ माली हुन्छन् मान्छेहरू

सङ्घर्षमा हरे पनि आदर्शको खोल ओडी
खडेरीमा पनि हरियाली हुन्छन् मान्छेहरू

Segments