आज आफ्नो स्वार्थ बोक्दै जाल के के गर्छ मान्छे !

Author

आज आफ्नो स्वार्थ बोक्दै जाल के के गर्छ मान्छे !
खन्छ खाल्डो व्यर्थ आफ्नै भूमरीमा पर्छ मान्छे !

घामभन्दा जूनभन्दा मै हुँ ठूलो भन्छ आफैँ
किन्तु आफैभित्र मन्को दृष्टिबाटै झर्छ मान्छे !

बाल्छ छाती, ताप्छ आगो भित्र-भित्रै सर्प पाल्छ
ईखको त्यो ज्वारभाटा उम्लिएरै मर्छ मान्छे !

शत्रु टाढा हुन्छ आफैँ मित्र चिन्ने दृष्टि देऊ
होशियारी गर्छु आफैँ नत्र आगो छर्छ मान्छे !

Segments