Poetry function in Colorado

Manu Brajaki, Shilendra Sakar, Gyanendra Gadal and more

कोलोराडोमा कवि गोष्ठी: अनेसास कोलोराडो च्यापटरद्वारा संचालित मासिक कबिगोष्ठी कार्यक्रमका सहभागी साहित्यानुरागीहरू मनु ब्राजाकी, शैलेन्द्र साकार, ज्ञानेन्द्र गदाल आदि ।

तस्बीर: प्रभा आचार्य/ डेन्भर

Photogallery