मृत्युबोध मेरो कवित्वको

- जस योञ्जन 'प्यासी'

सर्काएर बोलाउँछु
अलेङ-टलेङ गरिरहन्छन्
चड्किएर बोलाउँछु
आने-काने गरिबस्छन्
अचेल शब्दहरूले अटेरी गर्न थालेका छन् ।
कसैले कान फुक्दैछन् कि शब्दहरूका
शब्दहरू किन किन ढीट हुन थालेका छन् ।
गन्हाउने भइसके
कत्ला परिसके शब्दहरू
नुहाइदिऊँ भन्छु
मान्दैनन्
घिनलाग्दा भइसके
फोहोर भइसके शब्दहरू
लुगा फेरिदिऊँ भन्छु
मान्दैनन् ।
चिटिक्क-मिटिक्क
सिनिक्क-फिटिक्क
केही मान्दैनन् शब्दहरू ।

(दार्जीलिङ)

Segments