हिँड्याको हामी ता दुई जना/ श्याम तमोट

Author

हिँड्याको हामी ता दुई जना
देख्नुलाई राम्रो देश ।

हामीले बाटो खोई भन्दा
कोही कोहीले आर्कै बतायो
साँचु ता आबो थाहा भो
हामीलाई ढाँट्ने फटाहा हो ।

हेर्दामा हामी यस्तो छ
कपटी कुरा ता जान्दैन
हामीलाई ठगने जालीको
कुरा ता मान्दै मान्दैन ।

बाटो ता हाम्रो लामो छ
नपुगी हामी ता हारदैन
गरीब ठगने पापी रीत
खत्तम नपारी छाडदैन ।

Segments