लक्ष

Author

अन्तिम दिन 'ट्युसन'को
बेकरीमा तिमीहरूलाई
पर्खिरहेँ

'ब्ल्यक टी'बाट वाफ
उडिरहेको थियो
बुनेको सपनाहरू जस्तै
शायद
वाफ र सपना
पर्यायवाची

'मुनलाईट'बाट तिमीहरू
हतारिएर आयौ
निराश अनि पीडा
मिलन-बिछोड
संसारको नियम

हामी सबैको 'ब्ल्यक टी' बाट
वाफ उडिरहेको थियो
मानौँ
हामीहरूले "ब्ल्यक टी" मा
सपनाहरू घोलेका छौँ ।

Segments