दशैँको शुभकामना


जहाँ जाउँ उतै भन्छन्, दशै आयो दशै आयो
यही आनन्द चर्चाले सबै संकट बिर्सायो
- लेखनाथ पौडयाल

दशैँको मङ्गलमय शुभकामना ! : अनलाइन साहित्य परिवार

Photogallery