Purnabiram

यो समय हाम्रोनिम्ति घातक छ/ पूर्ण विराम

धूवाँका मुस्लाहरूले छोपेका छन् आगोलाई

र बजाउन सकेको छैन आगोले नगरा

यदाकदा बज्ने आगोको सुसेलीलाई

बहिरहेको हावाले उडाएर लग्छ

यो समय हाम्रो निम्ति घातक छ

Author
Segments

सूर्यका किरणहरू साक्षी छन् / पूर्ण विराम

सूर्यका किरणहरू साक्षी छन्

लाला लाजपत रायमाथि जुत्ता बर्साउनेहरूलाई

लगाउन निरन्तर प्रदान गरिएको छ नयाँ जुत्ताहरू

बूढो रुख भएर थापेकै छु आफ्नो टाउकोलाई

Author
Segments

पुग्दो हो मृत्युसम्म युद्ध

-पूर्ण विराम

लुट्नका लागि उनीहरूका निम्ति

निश्चय पनि हाम्रो पसिना छ

र उनीहरूको बेजाब्तालाई रोक्न

निश्चय पनि हामीसँग अविरल बग्ने रगतको नदी छ ।

र यसबाटै बज्ने गरिरहेछ

Author
Segments