आगोसँग पानी मिल्नुहुन्न भन्थे/ प्रभाती किरण

आगोसँग पानी मिल्नुहुन्न भन्थे
वैरी जानाजानी मिल्नुहुन्न भन्थे ।

घात भएपछि विश्वासमा एकाएक
रूप र जवानी मिल्नुहुन्न भन्थे ।

अनिदो आँखा झुकाएर उसले भनी
"आँसु र सिरानी मिल्नुहुन्न भन्थे" ।

विगत बिर्सेर बाँच्न सिकेकाहरू
रुवाउने निशानी मिल्नुहुन्न भन्थे ।

आँखामा बादल लागेका कविजी
शीत र बिहानी मिल्नुहुन्न भन्थे ।

Segments