हुने खाने त्यता तिर / रवि प्राञ्जल

Author

हुने खाने त्यता तिर l
हुँदा खाने यता तिर l

उतैतिर चल्छ सुवास
चल्छ हावा जता तिर l

पर्न छाड्यो जूनको किरण
फूल, पात, लता तिर l

ढुंगे युगमै पुग्यो मान्छे
फेरि दन्त्य-कथा तिर l

जता हेरूँ अँध्यारै छ
खोजूँ 'रवि' कता तिर ?

Segments