एउटा परदेशी आई सोध्यो मेरो नाउँ / ललिजन रावल

एउटा परदेशी आई सोध्यो मेरो नाउँ
तर चाँडै छोडी गयो यो रमाइलो ठाउँ

उसकै छेउ उडी पुग्न मन लाग्छ तर
प्वाँख बिना उडी त्यसै कसरी म जाऊँ

एउटा चिठी उसैलाई पठाउनु थियो
भनी देऊ जूनतारा कुन हो उसको गाउँ ?

जहाँ जहाँ समाउँछु सबै भत्किदिन्छ
आफ्नो आधार मानी अब कहाँ नै समाऊँ ?

सम्झनाको हावा चल्दा आँखा रुन खोज्छ
आफ्नो आँखालाई आज के भनी सम्झाऊँ ।


Author
Segments