एक सबाई

सर्जक: नारायण नेपाल

कृति: एक सबाई (समसामयिक मनकाँडे तरंगहरूको सँगालो)

विधा: सबाई

प्रकाशन मिति: २०६८, साउन (प्रथम प्रकाशन) 

प्रकाशक: चारुमती प्रकाशन, काठमाडौँ

ISBN: 978-9937-0000-0-0

Author
Segments