Artistic Eyes


कलात्मक नजर: स्कुल फर क्रिएटिभ कम्युनिकेसन्स्ले नारीहरूका लागि आयोजना गरेको चित्रकला कार्यशालामा सिर्जित चित्रको साथमा चित्रकार ।

तस्वीर: स्कुल फर क्रिएटिभ कम्युनिकेसन्स्/फेसबुक

Photogallery