माछो समय

Author

को खाइ को खाइ हाम्म .....

तिमी मबाट 
यसरी टाढियौ 
जसरी टाढिएथ्यो
तिमीबाट
तिम्री आमाको
न्यानो काख

ती टालाटुली पुतलीहरू ....

तिमी मबाट 
यसरी टाढियौ 
जसरी टाढिएथ्यो
तिमीबाट
तिम्रो बालापन

तिमी मबाट
यसरी टाढियौ ...

एउटा क्रूर सत्य -
कोपिला फक्रेर
बिस्तारै-बिस्तारै
आफ्नै बोटबाट टाढिएको
मगमग मगमगाउने
अबोध फूल । 

Segments