जून देऊ, तारा देऊ, मान्दै मान्दिन म

जून देऊ, तारा देऊ, मान्दै मान्दिन म
देउता भन्दै ढुंगा अब, छान्दै छान्दिन म ।

साँचो झुठो छुट्याउन सक्ने भएको छु
अँध्यारोमा तारो अब, हान्दै हान्दिन म ।

मनको कुरा खोलिहाल्छु साँचो कुरा बोल्छु
झुठोलाई साँचो भन्न जान्दै जान्दिन म ।

लहरोले पहरो नै पक्कै थर्काउँछ
यस्तो जान्दा जान्दै पनि तान्दै तान्दिन म ।

विवशको जीवनभरि सत्य कै छ खोजी
असत्यको जय हुन्छ ठान्दै ठान्दिन म ।

Segments