पहाड र आकाश / मञ्जुल

Author

पहाड चढ्दै गयो भने
मानिसको
आँसु पनि भेटिन्छ
हाँसो पनि भेटिन्छ ।
पहाड नभएको मानिस
संसारमा
कुनै पनि ठाउँमा
कुनै पनि समयमा पाइँदैन, अहँ पाइँदैन ।
मानिसको जीवन नै एउटा पहाड हो
युदालसान
पसिना काढ्दै-काढ्दै चढ्नुपर्छ
र पुग्नु पर्छ
टुप्पोमा
पहाडहरूलाई पनि माया गर्ने
आकाशलाई भेट्न
छातीमा वा शिरमा
आकाश नभएको मानिस
संसारमा
कुनै पनि ठाउँमा
कुनै पनि समयमा पाइँदैन, अहँ पाइँदैन ।

(Madhuparka)

Segments