मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस् / विप्लब प्रतीक

Author

मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्
मलाई मन छ म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस् ।

म चाहन्छु हुन निर्मल पानीको थोपा
जुन थोपाको मात्रै महत्व छैन
म चाहन्छु बन्न शीतल हावाको झोँक्का
जुन झोँक्काको मात्रै मूल्य छैन

मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्
मलाई मन छ म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस् ।

म चाहन्छु हुन यस्तो रुखको पात
जुन पात कसैले देखेको छैन
म चाहन्छु बन्न त्यस्तो प्राचीन कला
जुन आज कसैले सम्झेको छैन

मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्
मलाई मन छ म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस् ।

Segments